Herencies i llegats

Pots fer que el teu suport a la lluita contra el càncer perduri en el temps gràcies a la teva herència o llegat. D’aquesta manera, ofereixes la teva solidaritat a moltes persones que es beneficien dels nostres programes de suport per als malats de càncer i les seves famílies. JUNTS CONTRA EL CÀNCER. Pots col·laborar a la causa de Junts Contra el Càncer llegant una quantitat fixa, un tant per cent sobre el total del teu patrimoni o un bé (sigui una propietat, pertinences, joies, obres d’art, etc.). Tal com estableixen les lleis de l’estat espanyol, rebrem aquests béns lliures de l'Impost de Successions i Donacions perquè n'estem legalment exempts. Quan facis testament, has d’indicar què és allò que vols llegar a la FECEC. Recorda que l’últim testament anul·la l’anterior. Si tens hereus, dins dels límits legalment establerts, pots llegar una part dels teus béns a la FECEC i, si no tens hereus, pots designar la FECEC com a hereva universal. És molt important indicar amb claredat el nom complet de l’entitat destinatària del llegat, el NIF i l’adreça complerta: Federació Catalana Entitats contra el Càncer (FECEC), NIF: G 62599212, Hotel d'Entitats La Pau, c/ Pere Vergés, 1, 11a planta, 08020 Barcelona. Si t’interessa fer llegat o testament a favor de la FECEC pots contactar amb nosaltres per telèfon o correu electrònic (tel: 93 314 87 53 – c/e: federacio@juntscontraelcancer.cat) o bé comentar-ho al teu notari.

Pàgina web actualitzada 12/04/2022