Organització

El màxim òrgan sobirà de la FECEC és l’Assemblea General, formada per un representant de cada una de les entitats membre. La Junta Directiva és l’òrgan que regeix, administra i representa a la FECEC.

La junta directiva

3-foto                 4-foto

Dr. Ramón Maria Miralles Pi            Francesc Viñas Reixach
President                                         Vicepresident

Link a CV                                        Link a CV    

orivisita_fecec_001_editora_2_5777_0                1-foto

Enric Martí Suau                            Lluïsa Ferrer Ramió
Vicepresident 2                             Vicepresidenta 3

Link a CV                                        Link a CV

2-foto                eduard batiste

Rosa Casals Sorribas                    Eduard Batiste-Alentorn
Tresorera                                      Secretari

Link a CV                                       Link a CV    

Vocals

Sr. Claustre Bernadó i Travesset         Sra. Assumpta Blanch i Zapater
Sra. Montserrat Freixer i Puntí            Dr. Eduard Batiste Alentorn Guillén
Sr. Josep Morell i Miró                       Sr. David Ortega Segura
Sra. Teresa Segura i Radigales           Dr. Enric Carreras Pons
Sra. Imma Llauradó i Oller                  Sra. Anna Varderi i Casas
Sra. Assumpció Llach i Torras             Sra. Montse Olivet Canals
Sra. Mª Rosa Jané Nadal                   Sra. M. Teresa Prats
Sra. Rosa Maria Pujol Galobart           Sr. Pep Pla i Buxó
Sra. Neus Cols Coll                           Sra. Marcia Katerina Solano Morales
Sra. Roser Ballesta Pérez                   Sra. Carmen Ruiz Domingo
Sra. Montserrat Domènech Maria          Sra. Antònia Abril Danta
Sr. Pere Cladellas Ros                        Sra. Carme Grau i Parramon

Equip tècnic

Gerent Sra. Clara Rosàs Sabé
Administració  Sra, Ester Sánchez Jiménez
Treball Social Sra, Esther Catalán Sayol
Comunicació Sra. Laura Morral Quintana