Organització

El màxim òrgan sobirà de la FECEC és l’Assemblea General, formada per un representant de cada una de les entitats membre. La Junta Directiva és l’òrgan que regeix, administra i representa a la FECEC.

La junta directiva

3-foto                 4-foto

Dr. Ramón Maria Miralles Pi            Francesc Viñas Reixach
President                                         Vicepresident

Link a CV                                        Link a CV    

orivisita_fecec_001_editora_2_5777_0                1-foto

Enric Martí Suau                            Lluïsa Ferrer Ramió
Vicepresident 2                             Vicepresidenta 3

Link a CV                                        Link a CV

2-foto                eduard batiste

Rosa Casals Sorribas                    Eduard Batiste-Alentorn
Tresorera                                      Secretari

Link a CV                                       Link a CV    

Vocals

Sr. Claustre Bernadó i Travesset         Sra. Assumpta Blanch i Zapater
Sra. Montserrat Freixer i Puntí            Sr. Antoni Garcia i Prat
Sr. Josep Morell i Miró                       Sr. David Ortega i Segura
Sra. Angels Vila i Torra                        Dr. Enric Carreras i Pons
Sra. Imma Llauradó i Oller                  Sra. Anna Varderi i Casas
Sra. Assumpció Llach i Torras             Sra. Dolors Camps i Canadell
Sra. Mª Rosa Jané i  Nadal                   Sra. M. Teresa Prats
Sra. Rosa Maria Pujol i Galobart           Sr. Josep Cruz i Gonzalez
Sra. Neus Cols i Coll                           Sra. Marcia Katerina Solano i Morales
Sra. Roser Ballesta i Pérez                   Sra. Isabel Corbella i Sanahuja
Sra. Montserrat Domènech i Maria          Sra. Antònia Abril i Danta
Sr. Pere Cladellas i Ros                        Sra. Carme Grau i Parramon

Equip tècnic

Gerent Sra. Clara Rosàs Sabé
Administració  Sra, Ester Sánchez Jiménez
Treball Social Sra, Esther Catalán Sayol
Comunicació Sra. Laura Morral Quintana

Pàgina web actualitzada 27/07/2017