Formació


Data: 16 de juliol de 2014

La formació dels equips de voluntariat oncològic i la dels seus coordinadors és bàsica per donar eines i recursos per poder desenvolupar correctament l’acció voluntària. La FECEC, independentment de la formació específica que cada entitat desenvolupa, ofereix, des de l’any 2006, una formació bàsica als voluntaris, reconeguda dins el Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya i coorganitzada amb la Federació Catalana de Voluntariat Social.

CURS BÀSIC DE VOLUNTARIAT EN L’ÀMBIT ONCOLÒGIC:


Què és: Un curs bàsic per a voluntaris que estiguin portant a terme la seva actuació en el camp de l’oncologia i de l’acompanyament a malalts oncològics. Es un curs reconegut dins el Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya.

Objectius del curs:

 1. Oferir coneixements, eines i recursos per emmarcar correctament la seva actuació.
 2. Aprofundir en el coneixement de les diverses dimensions que entren en joc en conviure amb el càncer, i elaborar adequadament la funció del voluntariat oncològic.
 3. Dotar als voluntaris del sentiment de pertinença a un col·lectiu.

Estructura i continguts:

 • Bloc 1: El càncer, i el malalt de càncer
 • Bloc 2: El fet voluntari
 • Bloc 3: La relació interpersonal

Durada: 12 hores

CURS D’APROFUNDIMENT EN EL VOLUNTARIAT D’ÀMBIT ONCOLÒGIC:


Què és: Un curs d’aprofundiment per a voluntaris que estiguin portant a terme la seva actuació en el camp de l’oncologia i de l’acompanyament a malalts oncològics.

Objectius del curs:

 1. Oferir coneixements, eines i recursos per emmarcar correctament la seva actuació a voluntaris amb experiència.
 2. Aprofundir en la seva tasca, especialment en relació a les habilitats comunicatives i la gestió de les pròpies emocions.
 3. Formació complementària que repercuteix directament en la millora de la qualitat de la persona que pateix un càncer.

Estructura i continguts:

 • Bloc 1: La malaltia
 • Bloc 2: Habilitats comunicatives

Durada: 12 hores

PLA DE FORMACIÓ PER A COORDINADORS DE VOLUNTARIAT EN L’ÀMBIT ONCOLÒGIC:


Què és: És un seguit de píndoles formatives per cobrir les necessitats de formació dels coordinadors de voluntariat en l’àmbit oncològic. Aquestes necessitats formatives les ha detectat el grup de treball de coordinadors de voluntariat en l’àmbit oncològic.

Objectiu: Proporcionar formació per enfortir les capacitats de lideratge i gestió de la figura del coordinador de voluntariat en l’àmbit oncològic

Periodicitat: de 4 a 6 sessions l’any

Durada: 4 hores per sessió

Pàgina web actualitzada 31/07/2018

Autor:
TORNAR