Càncer de còlon i recte

El càncer de còlon i recte es desenvolupa en els teixits del còlon (la part més llarga de l'intestí gros, entre el cec i el recte). El còlon i el recte formen part del sistema digestiu on s’absorbeixen els nutrients i l’aigua dels aliments que són ingerits i serveixen de contenidor per als aliments de rebuig. càncer de còlon i recte El càncer de còlon i recte és el de més incidència si sumem els casos d'home i dones. Els principals grups de risc són les persones de més de 50 anys, tenir adenomes, patir una malaltia inflamatòria intestinal crònica(colitis ulcerosa o la malaltia de Crohn), tenir antecedents familiars de càncer colorectal i els factors associats a l'estil de vida (dieta abundant en greixos, sedentarisme, obesitat, fumar...). La síndrome de còlon irritable no predisposa al càncer de còlon. El càncer de còlon i recte no sol presentar símptomes en les fases inicials. Els símptomes que s´han de consultar amb el metge són:
  • Sang a la femta.
  • Canvis en el ritme i aspecte de les deposicions.
  • Molèsties abdominals continues.
  • Pèrdua de pes involuntària.
  • Anèmia ferropènica.

Més informació

Pàgina web actualitzada 12/04/2022