Estadístiques de càncer

A Catalunya l’any 2021 es van diagnosticar, mitjançant tècniques d’anatomia patològica, 32.967 nous casos de càncer, xifra que suposa un 2,6% menys de casos diagnosticats respecte al nombre de nous diagnòstics l’any 2019, abans de la situació pandèmica. El diagnòstic de nous casos del càncer de còlon, recte i anus, majoritaris entre la població catalana, en el 2021, va ser de 4.757, un 5% menys que l’any 2019, mentre que en càncer de mama, el tumor més freqüent en dones, el nombre de nous diagnòstics va ser un 3,7% inferior, 4.960 casos, en relació amb els casos diagnosticats l’any 2019.

Basant-nos en la monografia publicada l’any 2016 per el Pla Director d’Oncologia de Catalunya i l’actualització del maig del 2018, les estadístiques de càncer són actualment aquestes per l’any 2017: a Catalunya es van diagnosticar 39.162 casos de càncer.

Les estadístiques de càncer en els homes corroboren que anualment hi ha 23.067 casos incidents de càncer, essent els més freqüents els de pròstata (n=5.070), pulmó (n=3.416), còlon i recte (n=3.607), bufeta de l’orina (n=2.137) i els de la cavitat oral i faringe (n=876), representant el 65,48% de tots els tumors.

Les estadístiques de càncer en les dones constaten que anualment hi ha uns 16.095 casos de càncer, essent  els més freqüents els de mama (n=4.563), còlon i recte (n=2.594), coll uterí (n=885), pulmó (n=722) i els limfomes no Hodgkin (n=558), representant el 57,91% de tots els tumors.

L’any 2017 a Catalunya van morir aproximadament 17.381 persones per càncer (10.770 homes, 6.611 dones), essent la primera causa de mortalitat en els homes i la segona en les dones, després de les malalties de l’aparell circulatori.

A Catalunya, durant l’any 2012, s’estima que vivien aproximadament unes 107.778 persones amb un diagnòstic de càncer (60.606 homes i 47.172 dones).

La supervivència varia segons el tipus de càncer: pròstata (87,4%) i mama (84,7%); còlon i recte (55,6% en els homes i 58,8% en les dones) i pulmó (10,9% en homes i 18,6% en dones).

S’estima que a Catalunya es diagnostiquen entre 170 i 200 casos nous anuals de càncer infantil (0-14 anys). Malgrat aquest baix volum el càncer és, a Catalunya, la primera causa de mortalitat en nens i nenes de 5 a 14 anys i la segona causa dels 15 als 24 anys, després dels accidents.

La supervivència als 5 anys dels nens i nenes amb càncer és del 80%.

Font: Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

Més informació

Consulteu les estadístiques completes:

Pàgina web actualitzada 12/04/2022