Leucemia

La leucèmia és un tipus de càncer. La denominació càncer engloba més de 100 trastorns que tenen en comú dues importants característiques. La primera d’elles és que algunes cèl·lules del cos humà es tornen anòmales. La segona és que l’organisme es llança a produir grans quantitats d’aquestes cèl·lules anòmales. leucèmia Aquest tipus de càncer consisteix en la proliferació desordenada de cèl·lules progenitores anòmales de la sang. Aquestes cèl·lules anòmales infiltren la medul·la òssia i condicionen la supressió del creixement de les cèl·lules progenitores normals, envaeixen la sang i d’altres òrgans. La leucèmia és el càncer de les cèl·lules sanguínies. Més informació sobre la leucèmia. 

Existeixen diversos tipus de leucèmia, que es poden classificar de dues maneres diferents: segons la progressió més o menys ràpida de la malaltia i segons el tipus de cèl·lula sanguínia que es veu afectada.

La leucèmia pot ser aguda o crònica. En la leucèmia aguda les cèl·lules sanguínies anòmales són blasts molt immadurs que no poden portar a terme les seves funcions normals. La xifra de blasts anòmals augmenta acceleradament i el procés empitjora amb rapidesa. En la leucèmia crònica es detecta la presència de cèl·lules blàstiques però generalment aquestes tendeixen a ser més madures i poden portar a terme algunes de les seves funcions normals. De la mateixa manera, el nombre de blasts augmenta amb menor rapidesa que en la leucèmia aguda, motiu pel qual l’evolució de la malaltia és més lenta.

La leucèmia pot afectar un dels dos tipus principals de glòbuls blancs: les cèl·lules limfoides o les cèl·lules mieloides. Quan són les cèl·lules limfoides les afectades, el trastorn s’anomena leucèmia limfocítica (limfoblàstica). Si les cèl·lules afectades són les mieloides, la malaltia s’anomena leucèmia mieloide.

Pàgina web actualitzada 12/04/2022

  • Leucèmia aguda limfoblàstica (LLA). És el tipus més freqüent en nens, sent en aquests casos en què s’aconsegueix un més alt índex de curacions. És d’aparició sobtada i, si no s’inicia tractament, la progressió és molt ràpida.
  • Leucèmia mieloide aguda (LMA). Afecta més freqüentment a adults. També s’anomena Leucèmia aguda no limfocítica (LANL). És de presentació sobtada i de molt ràpida progressió sense tractament. És la de pitjor pronòstic a curt termini i la que majors cures i mesures d’actuació precisa.
  • Leucèmia limfoide crònica (LLC). En la majoria dels casos apareix en persones majors de 55 anys, tot i que també s’ha descrit en adults joves. És molt poc freqüent en nens. De creixement molt lent i llarga supervivència, per la qual cosa en etapes inicials només precisa una vigilància periòdica.
  • Leucèmia mieloide crònica (LMC). Apareix més freqüentment en adults de mitjana edat. És la que presenta xifres més altres de glòbuls blancs, caracteritzant-se habitualment per una fase inicial de creixement més lent i un final molt agressiu.

Pàgina web actualitzada 12/04/2022

Font: Fundació Internacional Josep Carreras per a la Lluita contra la Leucèmia

Més informació