Organización

El máximo órgano soberano de la FECEC es la Asamblea General, formada por un representante de cada una de las entidades miembro. La Junta Directiva es el órgano que rige, administra y representa a la FECEC.

La Junta Directiva

3-foto

Dr. Ramón Maria Miralles Pi

Presidente

Link a CV

1-foto

Lluïsa Ferrer Ramió

Vicepresidenta 1

Link a CV

2-foto

Ángels Vila Torra

Tresorera

Link a CV

eduard batiste

Eduard Batiste-Alentorn Guillén

Secretario

Link a CV

Vocales

Sra. Neus Cols Coll Sra. Montserrat Tegido
Sr. Josep Cruz i Gonzalez Sr. Antoni Garcia i Prat
 Sr. Enric Carreras Pons  Sr. Narcís Serrats Macau
Sr. Enric Martí Suau Sra. Arantxa De Lara Diéguez
Sra. Anna Varderi i Casas Sra. Ester Segura Paredes
Sra. Dolors Camps Canadell Sra. Mª Rosa Jané Nadal
Sra. Ivó Valdivieso Biosca Sra. Mercè Puntí  Sañé
Sr. Josep Antoni Diáz Salanova Sra. Lourdes Villaró Argelich
Sra.  Immaculada Soler Oller Sra. M. Teresa Prats i Brasó
Sra. Lydia Piera Arbonès Sr. Pere Cladellas Ros
Sra. Carme Grau i Parramon  Sra. Encarni Del Castillo Rodríguez
Sra. Lidia Albert Riera  Sra. Agustina Sirgo Rodríguez
Sr. Joan Reventós Rovira Sra. María Pía Rodríguez del Pozo

Equipo Técnico

Gerente Sra. Clara Rosàs Sabé
Administración Sra. Mireia Colomé Ferrer
Comunicación Sra. Paula Macia Cajal

Página web actualizada 31/07/2020