Serveis a entitats contra el càncer

serveis a entitats contra el càncer Com a plataforma d’unió de les entitats que a Catalunya lluiten contra el càncer, la FECEC facilita una sèrie de serveis a entitats contra el càncer:
  • Representa les entitats federades de Junts contra el càncer i és l'interlocutor amb les administracions públiques i d'altres institucions.
  • Dóna formació als voluntaris i professionals que donen serveis a les entitats contra el càncer federades.
  • Transmet informació de manera estructurada a les entitats federades Junts contra el càncer, a través del butlletí Junts contra el càncer informa i el clipping setmanal.
  • Té presència a les xarxes socials per tal d’aglutinar i donar servei a les entitats contra el càncer i a la comunitat en línia. YouTube-logo-full_colorfacebook-logotwitter-logoinstagram-logo-full_color
  • Facilita el coneixement i l'intercanvi d'experiències en diferents grups de treball formats per professionals de les entitats Junts contra el càncer. Actualment, hi ha el grup de treball psicosocial i el grup de treball de coordinadors de voluntariat.
  • Coordina subvencions d’àmbit estatal i europeu.
  • Deriva peticions d'usuaris a les entitats federades Junts contra el càncer.
  • Proporciona materials i recursos útils per a les entitats Junts contra el càncer.
  • Facilita serveis a les entitats contra el càncer d’assistència jurídica gratuïta i deriva consultes legals a través d'acords amb la Fundació Internacional Thomson Reuters i la Plataforma de Organizaciones de Pacientes.

Pàgina web actualitzada 12/04/2022