1. ÀREES DE SUPORT


Data: 14 de juliol de 2014
  1. Treball social
  2. Consultes mèdiques
  3. Suport psicològic
  4. Teràpies manuals
  5. Rehabilitació
  6. Oci als hospitals
  7. Tallers i activitats
  8. Voluntariat oncològic

Pàgina web actualitzada 10/09/2020

És un tractament del càncer que utilitza les radiacions per eliminar les cèl•lules tumorals a la zona de l’organisme on s’aplica (tractament local). La radioteràpia actua sobre el tumor, destruint les cèl•lules malignes i impedint que creixin i es reprodueixin. Aquesta acció també s’exerceix sobre el teixit proper a l’àrea tumoral ja que la irradiació del tumor s’ha de fer amb un marge de seguretat.

Pàgina web actualitzada 08/09/2020

Autor:
TORNAR