Avaluar per ser entitats més eficients en l’acció social


Data: 16 de juny de 2020
L’avaluació és una de les assignatures pendents de les entitats socials. És per això que la Taula, en col·laboració Ivàlua, ha publicat un informe sobre els reptes i les millores de l’avaluació a partir de 10 assessoraments fets a entitats de la Taula, que mostren el repte d’introduir-la, de forma sistemàtica, en tot el cicle dels projectes (estratègia, disseny i gestió). A partir d’aquest document, també s’ha creat un toolkit amb eines d'avaluació per aplicar a la pràctica i que s’han adaptat a les característiques i necessitats del sector.
ben-mullins-oxv3bzr7jxi-unsplash
En paral·lel, la Taula també té obert un qüestionari adreçat a les entitats socials per conèixer quin és l’estat i l’ús de l’avaluació al tercer sector, com ho està fent i si s’estan generant evidències. Els resultats són útils perquè des de la Taula seguim definint quines són les accions que cal desenvolupar per millorar l’eficiència dels projectes de transformació social i traçar un futur pla d’acció.
Autor: Taula Tercer Sector (09/06/2020)
TORNAR