Ja disponibles les conclusions del webinar: ¿Tenir una Incapacitat Temporal per càncer condiciona la trajectòria laboral futura?


Data: 17 de desembre de 2020

La supervivència del càncer ha augmentat en els darrers anys. No obstant, les persones que superen el tractament tenen seqüeles a llarg termini que limiten la seva recuperació. És per això que el retorn a la feina forma part del procés de recuperció al suposar que una tornada a la normalitat, és un dels majors reptes al qual s’enfronten les persones que superen un càncer a la vegada que s’estima que una gran part dels diagnòstics es realitzen durant la vida laboral.

En consqüència, moltes persones acaben a l’atur o surten prematurament del mercat de treball per jubilació anticipada, incapacitat permanent o inactivitat. L’objectiu d’aquest webinar és presentar uns resultats preliminars d’un estudi longitudinal sobre la probaibilitat de sortir prematurament del mercat de treball en un cohort de persones afilíades a la seguretat social que han patit una incapacitat temporal (IT) per càncer entre 2012 i 2018 a Catalunya.

La FECEC participa en aquest webinar organitzat pel Centre d’Investigació en Salut Laboral (CISAL) – IMIM – Universitat Pompeu Fabra. Servei de Salut Laboral del PSMar amb la presentació del Dr. Oriol Ramis, de la FECEC. La federació aposta i donar suport a tota investigació que analitzi com afecta el càncer en la vida laboral i per això donem suport a aquest projecte, a part del nostre propi com és la creació del web desprésdelcàncer.cat.

A continuació podem veure els resultats i conclusions de l’estudi:

Screenshot 2020-12-16 at 10.59.10

Screenshot 2020-12-16 at 10.53.58

Screenshot 2020-12-16 at 10.59.41

Autor: FECEC
TORNAR