Serveis a pacients i familiars de càncer

pacients i familiars de càncer El diagnòstic d'una malaltia oncològica suposa un trasbals per a qualsevol família. Una de les activitats principals de les entitats de Junts contra el càncer és oferir serveis a pacientsi familiars i als seus cuidadors, per tal de millorar-ne la qualitat de vida durant totes les fases del tractament. A continuació, s’indiquen les diverses àrees de suport i els serveis a pacients i familiars de càncer principals oferts per les entitats de Junts contra el càncer.

Pàgina web actualitzada 21/04/2022

TREBALL SOCIAL
TREBALL SOCIAL
INFORMACIÓ SOBRE LA MALALTIA
INFORMACIÓ SOBRE LA MALALTIA
SUPORT PSICOLÒGIC
SUPORT PSICOLÒGIC
TERÀPIES MANUALS
TERÀPIES MANUALS
REHABILITACIÓ
REHABILITACIÓ
OCI ALS HOSPITALS
OCI ALS HOSPITALS
TALLERS I ACTIVITATS
TALLERS I ACTIVITATS
VOLUNTARIAT
VOLUNTARIAT

En aquest apartat, hi figuren els serveis que les entitats de Junts contra el càncer faciliten als pacients i familiars per ajudar-los a resoldre els problemes quotidians més immediats i els temes pràctics a cobrir quan es diagnostica la malaltia i durant tot el procés.

1. Ajuts econòmics.
Aquest servei proporciona recursos econòmics que les entitats de Junts contra el càncer faciliten directament als pacients o familiars amb dificultats econòmiques per accedir a tractaments o serveis que requereixen.

Veure entitats

2. Pisos d’acollida/allotjament.
Junts contra el Càncer proporciona de forma gratuïta un espai per a persones i famílies que s’han de desplaçar a altres ciutats per seguir un tractament específic o un procés terapèutic que permeti la seva recuperació.

Veure entitats

3. Orientació de recerca de recursos externs.
Servei que proporciona assessorament sobre l’accés a recursos externs i aliens als propis, els quals poden ser útils per al pacient i a la seva família.

Veure entitats

4. Préstec de material clínic.
Aquest recurs proporciona la cessió de material clínic gratuït per facilitar l'estada del malalt de càncer al domicili, millorant-ne el benestar i facilitant la tasca dels cuidadors.

Veure entitats

5. Assessorament legal (informació laboral).
Es tracta d’un servei d’informació sobre els drets i obligacions laborals que poden afectar als pacients amb càncer i als familiars que se’n faran càrrec.

Veure entitats

6. Servei de neteja a domicili.
Junts contra el càncer dóna suport a les persones afectades de càncer, que es veuen impedides a realitzar les tasques domèstiques, a causa del procés pal•liatiu de la malaltia.

Veure entitats

7. Servei d’Atenció a Domicili (SAD).
El SAD permet ampliar durant més temps la permanència del pacient oncològic a la llar familiar i alleugerir la càrrega dels cuidadors principals, mitjançant el suport de treballadors familiars.

Veure entitats

8. Treballador social.
Aquest professional orienta els pacients amb càncer i familiars, en cada cas concret, sobre els serveis que més s’adapten a les seves necessitats i on els pot trobar, així com de les mesures administratives i/o legals que els poden ser útils.

Veure entitats

9. Assessorament dietètic.
Un especialista en dietètica i nutrició ofereix aquest servei que facilita informació sobre l’alimentació més convenient per al pacient amb càncer en cadascuna de les etapes del seu tractament.

Veure entitats

10. Préstec d’un altre tipus de material.
Es tracta de la cessió de material lúdic, educatiu, electrònic i audiovisual tant a l’hospital com al domicili.

Veure entitats

11. Banc de perruques.
Aquest servei deixa perruques en préstec per a malalts oncològics i hematològics.

Veure entitats

12. Assessorament d'estètica oncològica.
Assessorament en la cura de la pell realizat per voluntàries. El programa proporciona algunes pautes bàsiques i solucions senzilles per minimitzar els possibles efectes dels tractaments oncològics.

Veure entitats

13. Cures pal·liatives pediàtriques.
Atenció integral als infants i joves de Catalunya afectats per malalties limitants i/o amenaçants per a la vida i vetllar pels seus drets millorant la seva qualitat de vida i una major permanencia al seu domicili amb el màxim confort possible i que faciliti el fet de poder morir en el seu domicili ( si és la opció triada per ell mateix o la seva família ).

Veure entitats

Pàgina web actualitzada 21/04/2022

1. Consultes mèdiques
Servei que posa a disposició dels usuaris la possibilitat de tenir una segona opinió mèdica sobre malalties hematològiques, tot realitzant la consulta tant per telèfon com per correu electrònic.

Veure entitats

2. Informació sobre la malaltia
Aquest servei facilita informació sobre el càncer, els seus tractaments, els possibles efectes secundaris....

Veure entitats

Pàgina web actualitzada 21/04/2022

Aquest apartat inclou els serveis que ofereixen les entitats de Junts contra el càncer per proporcionar orientació i suport psicològic als pacients diagnosticats de càncer, buscant el benestar i la qualitat de la vida emocional i psicològica d’aquests i dels seus familiars.

1. Assessorament
Es tracta d’un servei d’orientació enfocat a atendre dificultats puntuals de manera breu, àgil i ràpida, on el professional, juntament amb el pacient amb càncer i la seva família, cerca la solució més adequada per a la problemàtica presentada.

Veure entitats

2. Suport clínic, emocional i psicoteràpia
Es tracta d’un servei que ofereix suport emocional als pacients amb càncer, així com la possibilitat de realitzar un procés terapèutic tant individual com familiar dirigit per un equip de psicòlegs.

Veure entitats

3. Grups d’ajuda mútua
Es tracta de grups de persones que estan o han estat afectades per la malaltia del càncer i/o de familiars, guiats per terapeutes i enfocats a resoldre dificultats.

Veure entitats

4. Grups de dol
Es tracta de grups formats per familiars de pacients amb càncer que han sofert una pèrdua d’éssers estimats. Els grups són guiats per terapeutes especialitzats i els integren persones que estan passant per la mateixa situació amb l’objectiu d’adaptar-se a les noves circumstàncies.

Veure entitats

5. Teràpia de grup
Intervenció grupal dirigida per terapeutes professionals especialitzats en l’àmbit oncològic. Consisteix en l’aplicació de tècniques psicoterapèutiques a un conjunt de pacients per facilitar l’adaptació psicosocial a la malaltia, als seus tractaments i a la supervivència del càncer.

Veure entitats

6. Teràpia sexual i de parella
Assessorament i suport per resoldre les dificultats en la relació de parella i la por a la intimitat i contribuir a una millor relació conjugal per facilitar l’adaptació a la malaltia i tractaments.

Veure entitats

Pàgina web actualitzada 21/04/2022

Són el conjunt de teràpies enfocades al benestar físic corporal de la persona amb càncer mitjançant massatges terapèutics:

1. Reflexoteràpia
Servei per als pacients amb càncer, que els proporciona massatge terapèutic a través dels peus, generant una reacció reflexa amb què s’aconsegueix restaurar les corrents energètiques que activen i equilibren el to i la vitalitat dels òrgans sobre els quals s’incideix. Sempre s’apliquen amb la confirmació de l’equip mèdic.

Veure entitats

2. Quiromassatge/altres massatges
Servei portat a terme per fisioterapeutes i professionals dels massatges, que proposen diferents tipus de massatges per aportar un benestar físic total, alleugerint les tensions físiques i millorant la condició corporal dels pacients amb càncer.

Veure entitats

3. Fisioteràpia a domicili
Servei que proporciona qualitat de vida i benestar físic amb la recuperació i/o el manteniment de les capacitats físiques en retrocés, en pacients pal•liatius, mitjançant treball rehabilitador de fisioteràpia.

Veure entitats

Pàgina web actualitzada 21/04/2022

Són el conjunt de serveis per tractar les seqüeles dels tractaments de la malaltia del càncer.

1. Rehabilitació per a laringetomitzats
Proposta educativa destinada a les persones laringetomitzades que volen recuperar el to de veu i reeducar la parla. Es treballen noves habilitats i capacitats de gran utilitat en la seva nova condició, que fomenten l’autonomia i l’adaptació a aquesta situació.

Veure entitats

2. Drenatge limfàtic
Servei que afavoreix el funcionament del sistema limfàtic, amb la conseqüent millora de la mobilitat del membre afectat i que també afavoreix l’eliminació del líquid limfàtic. Està especialment indicat per al tractament de limfedemes, en dones operades de càncer de mama.

Veure entitats

Pàgina web actualitzada 21/04/2022

Serveis que ofereixen les entitats de Junts contra el Càncer als pacients i familiars que es troben en els centres hospitalaris, fent-los més agradable la seva estada.

1. Sales joc/pallassos
Aquest servei ofereix espais lúdics als infants i joves malalts de càncer, així com actuacions de professionals que busquen la il·lusió i el benestar dels més petits i joves durant les seves estades en els hospitals.

Veure entitats

2. Tallers/oci
Es tracta de diferents activitats destinades a infants de diferents edats i que busquen en tot moment l’aprenentatge, la diversió i beneficiar l’estat d’ànim de l’usuari.

Veure entitats

3. Taller terapèutic
Es tracta d'un conjunt de propostes en grup per millorar l'estat d'ànim de l'usuari.

Veure entitats

Pàgina web actualitzada 21/04/2022

Servei que posa a disposició dels pacients amb càncer un espai de trobada informal per la millora del seu benestar.

1. Tallers
Es tracta de diferents activitats destinades a adults per fomentar el seu benestar físic i emocional durant i després del tractament: reiki, sofrologia, txi-kung, risoteràpia, musicoteràpia, taller de respiració, costura, dietètica...

Veure entitats

2. Colònies i sortides infantils
Activitat dirigida on s’organitzen estades d’una setmana o de caps de setmana per a infants i joves amb càncer que han patit una malaltia; suposen una convivència enriquidora i que proporciona nous amics/es als nens, als adolescents i als joves, amb qui poder compartir les seves vivències.

Veure entitats

3. Ball terapia

Veure entitats

4. Reiki

Veure entitats

5. Ioga i txikung

Veure entitats

Pàgina web actualitzada 21/04/2022

Les entitats federades a Junts contra el càncer integren a voluntaris per tal de millorar la qualitat de vida dels pacients i familiars amb càncer. Aquests voluntaris es defineixen segons les seves funcions

1. Voluntariat hospitalari
És aquell, en l’àmbit oncològic, que fa tasques d'acompanyament, lúdico-educatives, de suport emocional i contribueix al funcionament dels diversos programes terapèutics. Intenta fer més fàcil i agradable la vida hospitalària als col·lectius de malalts ingressats en els serveis clínics i portar la malaltia del càncer a un pla secundari, per aprofitar les llargues hores de temps lliure per organitzar activitats d'interès.

Veure entitats

2. Voluntariat testimonial
Es tracta de persones que han estat molt pròximes a la malaltia del càncer (ja sigui per haver estat malaltes o perquè són familiars de pacients amb càncer). Coneixen de prop els problemes físics i psíquics que comporta la malaltia i han passat el temps suficient per haver superat tots aquests aspectes. Comparteixen l’experiència i els recursos, i informen sobre aquests aspectes per tal de donar suport als malalts de càncer amb l’objectiu d’ajudar-los en l’adaptació funcional a la seva nova situació.

Veure entitats

3. Voluntariat domiciliari
Són persones que fan un acompanyament al malalt de càncer als seus domicilis. Donen suport als malalts i al cuidador principal amb ajuts pràctics que faciliten l’autonomia personal del malalt i contribueixen al descans del cuidador principal i/o família.

Veure entitats

4. Voluntariat de suport en activitats i viatges
Són els voluntaris que acompanyen i donen suport en les activitats, sortides, campaments i viatges que s’organitzen amb nens malalts amb càncer, fent de monitors/acompanyants durant tota la sortida.

Veure entitats

5. Voluntariat de suport en activitats de divulgació i prevenció
Es tracta d’aquells grups de voluntaris que no solen tenir contacte directe amb el malalt de càncer. Col·laboren en l’organització i el desenvolupament de les activitats que organitzen les mateixes entitats de Junts Contra el càncer (conferències, actes benèfics...), en la captació de recursos (acaptes) o bé donen suport a les tasques administratives i de gestió.

Veure entitats

6. Voluntariat d’òrgans de govern
Són les persones que pertanyen a les juntes directives o patronats de les diferents entitats de Junts contra el càncer i fan una tasca de representació, gestió i administració de cada una d’elles i de la mateixa Federació Catalana d’Entitats Contra el Càncer (FECEC).

Veure entitats

7. Altres

Veure entitats

Pàgina web actualitzada 21/04/2022