Formació del voluntariat en l’àmbit oncològic

formació de voluntariat oncològic La formació dels equips de voluntariat  i la dels seus coordinadors és bàsica per donar eines i recursos per poder desenvolupar correctament l’acció voluntària. La FECEC, independentment de la formació del voluntariat específica que cada entitat desenvolupa, ofereix, des de l’any 2006, una formació bàsica als voluntaris, reconeguda dins el Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya i coorganitzada amb la Federació Catalana Voluntariat Social. Curs bàsic de formació de voluntariat en l'àmbit oncològic Curs d'aprofundiment del voluntariat en l'àmbit oncològic Les diferents entitats de lluita contra el càncer  ofereixen formació al voluntaris a mida dels programes que desenvolupen.

Pàgina web actualitzada 12/04/2022