Tipus de voluntariat en l’àmbit oncològic

El voluntariat  és molt important per a les entitats que formen part de la FECECJUNTS CONTRA EL CÀNCER. Per això, ofereixen diferents tipus de voluntariat d’acord amb els programes i serveis que ofereixen a pacients i familiars amb càncer. Però les opcions més habituals de voluntariat en l'àmbit oncològic són aquestes: voluntariat hospitalari, voluntariat testimonial, voluntariat domiciliari, voluntariat de suport en activitats de divuglació i prevenció  i voluntariat d'òrgans de govern de les entitats. Aquí pots ampliar-ne els detalls:

Pàgina web actualitzada 12/04/2022

És aquell que fa tasques d’acompanyament, d’entreteniment i de suport lúdic i educatiu a les persones malaltes de càncer en les seves estades a l’hospital o en centres de salut. Ofereix espais de companyia i suport emocional, de suport a la solitud, de préstec de material, de descàrrega i respir familiar, a la vegada que contribueix al funcionament dels diversos programes terapèutics. Té per objectiu millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer, i intenta fer més fàcil i agradable l’estada hospitalària als col·lectius de malalts ingressats en els serveis sanitaris.

Pàgina web actualitzada 12/04/2022

És aquell que fa tasques d’acompanyament, d’entreteniment i de suport lúdic i educatiu a les persones malaltes en les llargues estades al domicili. Així, es faciliten possibles estones de respir familiar i que donen suport als malalts de càncer amb ajuts pràctics per afavorir l’autonomia personal i contribuir al descans del cuidador principal i/o de la família.

Pàgina web actualitzada 12/04/2022

És aquell que ofereix el testimoni, l’experiència de malaltia de càncer viscuda en primera persona, i l’explica a les persones que passen per una experiència similar. Es tracta de persones que han estat molt pròximes a la malaltia del càncer, ja sigui per haver estat malaltes o perquè són familiars de pacients. Coneixen de prop els problemes físics i emocionals que comporta la malaltia i compten amb l’experiència i el temps suficient, gràcies a haver -lo superat el càncer. Comparteixen l’experiència i els recursos i informen sobre tots aquests aspectes per donar suport als malalts de càncer, amb l’objectiu d’ajudar-los en l’adaptació funcional a la nova situació.

Pàgina web actualitzada 12/04/2022

Es tracta d’aquells grups de voluntaris que no solen tenir contacte directe amb el malalt de càncer. Col·laboren en l’organització i el desenvolupament de les activitats organitzades per les entitats (conferències, actes solidaris, etc.), en la captació de recursos (acaptes) o bé donant suport en tasques administratives i de gestió de l’entitat.

Pàgina web actualitzada 12/04/2022

Són les persones que pertanyen a les juntes directives o patronats de les diferents entitats de lluita contra el càncer. Hi fan una tasca de representació, gestió i administració, així com de la mateixa FECEC o d’altres plataformes o entitats de lluita contra el càncer de segon nivell.

Pàgina web actualitzada 12/04/2022

FOTOS