El càncer

el càncerEl càncer és un conjunt de malalties que es caracteritzen pel creixement i disseminació anòmala de cèl·lules com a conseqüència de l'acumulació de l'ADN de múltiples lesions genètiques. Les lesions d'un càncer poden ser per herència o adquirides en els gens que prenen part en els processos de proliferació, diferenciació i mort cel·lular. càncer És a dir, les cèl·lules d'un càncer no moren quan ho haurien de fer, i alhora en van creant de noves, de manera que el cos disposa d’un excés de cèl·lules que no necessita. Aquestes cèl·lules poden formar una massa o un teixit que es denomina tumor. Els tumors benignes d'un càncer són aquells de creixement lent que no envaeixen altres parts del cos, generalment es poden treure i no solen tornar a aparèixer. Els tumors malignes d'un càncer tenen cèl·lules que envaeixen els teixits veïns, entren als vasos sanguinis i es poden disseminar per altres parts del cos, procés que s’anomena metàstasi.

Més informació: canal salut. Què és el càncer.

Pàgina web actualitzada 12/04/2022