Tipus de càncer

Sota el nom de càncer podem diferenciar més de cent malalties amb distinta etiologia, pronòstic i tractament, però amb el tret comú del seu creixement no controlat per mecanismes biològics humans. Les principals categories i tipus de càncer són els següents:
  • Carcinoma: el càncer s’inicia a la pell o als teixits que envolten els òrgans interns.
  • Sarcoma: el càncer comença en els ossos, els cartílags, el greix, els músculs, els vasos sanguinis o en altres teixits connectius o de suport.
  • Leucèmia: aquest tipus de càncer s’inicia en el teixit formador de les cèl•lules sanguínies, com és la medul·la òssia, on es generen cèl·lules anormals que entren a la sang.
  • Limfoma i mieloma: aquest tipus de càncer s’inicia en els cèl•lules del sistema immunitari (de les defenses).
  • Sistema nerviós central: el càncer comença en els teixits del cervell i la medul·la espinal.

Més informació sobre els tipus de càncer

Pàgina web actualitzada 12/04/2022