Formació


Data: 16 de juliol de 2014
CURS BÀSIC DE VOLUNTARIAT EN L'ÀMBIT ONCOLÒGIC:
Què és: Un curs bàsic per a voluntaris que estiguin portant a terme la seva actuació en el camp de l’oncologia i de l’acompanyament a malalts oncològics. Es un curs reconegut dins el Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya.

Objectius del curs:

 1. Oferir coneixements, eines i recursos per emmarcar correctament la seva actuació.
 2. Aprofundir en el coneixement de les diverses dimensions que entren en joc en conviure amb el càncer, i elaborar adequadament la funció del voluntariat oncològic.
 3. Dotar als voluntaris del sentiment de pertinença a un col·lectiu.
Estructura i continguts:
 • Bloc 1: El càncer, i el malalt de càncer
 • Bloc 2: El fet voluntari
 • Bloc 3: La relació interpersonal
Durada: 12 hores CURS D'APROFUNDIMENT EN EL VOLUNTARIAT D'ÀMBIT ONCOLÒGIC:
Què és: Un curs d’aprofundiment per a voluntaris que estiguin portant a terme la seva actuació en el camp de l’oncologia i de l’acompanyament a malalts oncològics. Objectius del curs:
 1. Oferir coneixements, eines i recursos per emmarcar correctament la seva actuació a voluntaris amb experiència.
 2. Aprofundir en la seva tasca, especialment en relació a les habilitats comunicatives i la gestió de les pròpies emocions.
 3. Formació complementària que repercuteix directament en la millora de la qualitat de la persona que pateix un càncer.
Estructura i continguts:
 • Bloc 1: La malaltia
 • Bloc 2: Habilitats comunicatives
Durada: 12 hores PLA DE FORMACIÓ PER A COORDINADORS DE VOLUNTARIAT EN L'ÀMBIT ONCOLÒGIC:
Què és: És un seguit de píndoles formatives per cobrir les necessitats de formació dels coordinadors de voluntariat en l’àmbit oncològic. Aquestes necessitats formatives les ha detectat el grup de treball de coordinadors de voluntariat en l’àmbit oncològic. Objectiu: Proporcionar formació per enfortir les capacitats de lideratge i gestió de la figura del coordinador de voluntariat en l’àmbit oncològic Periodicitat: de 4 a 6 sessions l’any Durada: 4 hores per sessió

Pàgina web actualitzada 12/04/2022

Autor:
TORNAR